fbpx

DOŁĄCZ DO NAS

Jeżeli utożsamiasz sie z naszym dążeniem do doskonałości chcieli byśmy żebyś się do nas zgłosił, możesz złożyć aplikacje do pracy w Fluid Hygiene przez internet

DOŁĄCZ DO NAS

Fluid Hygiene zajmuję się sprzątaniem 930 lokali na co dzien i zatrudnia ponad 1200 osob. Fluid zatrudnia najlepsze osoby do sprzątania, osoby nadzorujące i menedżerów w branży. Ilość naszych pracowników jest znacznie niższa niż średnia w branży sprzątającej ponieważ inwestujemy w naszych pracowników.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

We are using cookies on our website

Please confirm if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.